Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel przedstawił w placówce oświatowej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznej. Czy w związku z art. 42a ust. 1a Karta Nauczyciela dokonuję obniżenia jego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na podstawie złożonego dokumentu (orzeczenia), czy najpierw powinnam wydać skierowanie do lekarza medycyny pracy wraz z załączonym orzeczeniem w celu otrzymania zgody do pracy w placówce oświatowej oraz otrzymania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?