Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład odprowadza wody opadowe z dachów, placów magazynowych, dróg i chodników do ziemi poprzez układ rozsączający w postaci rur drenażowych i studzienek chłonnych. Układ jest zlokalizowany na terenie własnym zakładu. Zakład do tej pory posiadał pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, którego termin ulegnie wygaśnięciu.

Czy konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego w myśl przepisów nowego Prawa wodnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?