Questions and answers

Na podstawie jakich dokumentów pracodawca zalicza okresy zatrudnienia pracownika do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować budynek przejęty od byłego małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób gmina powinna rozliczać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy do składu rodziny kobiety ubiegającej się o zasiłek rodzinny może być wpisane dziecko konkubenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy kara umowna naliczona usługodawcy w danym miesiącu może pomniejszać (w tym samym roku budżetowym) wydatki Sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy lekarz, któremu pacjent nie przedstawił dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego może wystawić mu receptę na leki refundowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy można wykonać storno dokumentu, który został błędnie przesłany poprzez system EDI?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 8% w przypadku wynajęcia autokaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych powinni otrzymywać napoje profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy premię uznaniową można wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej dla pracownika administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wieloletni plan rozwoju spółki z udziałem gminy może zostać po uchwaleniu zmieniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy w trakcie postępowania upadłościowego można zmienić formę ewidencji rachunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy wynajem lokalu korzysta ze zwolnienia z VAT, jeśli działalność gospodarcza jest zawieszona?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy zasiłek rodzinny przysługuje na niepełnoletnią córkę uczącą się w gimnazjum, która ma własne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu należy sklasyfikować koszty związane z adaptacją pomieszczenia biurowego na serwerownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca samochodu ciężarowego o masie powyżej 3,5 t?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczyć 8 godzinę w delegacji pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze 0,25 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru składek zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakupione materiały, które zostały zareklamowane jako wadliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Michalska Iwona | Aktualne

Kto w sądzie ponosi odpowiedzialność za złożone sumy depozytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Pod jaką datą i w którym roku należy ujmować w PKPiR dokumenty płatnicze wystawione przez firmę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób należy sprzedać grunt, który zostały nabyty jako towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Z jaką datą urząd skarbowy powinien dokonać zaliczenia zwrotu VAT na poczet podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Co zrobić, gdy pracownik bądź prezes nie przywozi faktur (rachunków) z delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy budowa zwierzyńca na terenie leśnym wymaga uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy fakt rozpoczęcia sprzedaży w internecie należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można pozostawić część zysku w bilansie jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy nauczycielka może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy od transakcji nieodpłatnego przekazania składników majątku należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy osoba, która otrzymała PIT z urzędu pracy ma obowiązek wypełnić PIT 37?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy podatnik zawsze ma prawo do odliczania 100% VAT od rat leasingowych dot. wynajmowanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy podstawę potrąceń komorniczych mogą stanowić tylko składniki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek w planie urlopów, rozplanować cały urlop na przyszły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać potrącenia nadpłaconej części nagrody z wynagrodzenia pracownika bez jego pisemnej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy spółka prawa handlowego powołana dla potrzeb wykonywania zadań własnych gminy X może wykonywać zadania na rzecz gminy Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wydatki przeznaczone na próbki dla kontrahentów, można uznać za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wypadek, który zdarzył się w grudnia 2012, musi zostać uwzględniony w rejestrze wypadków w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie są konsekwencje wystawienia faktury po upływie 7 dni od daty wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jakie są skutki zwrotu akcyzy i czy ten zwrot ma wpływ na wartość środka trwałego w ewidencji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jakie są szczegółowe wymagania dotyczące materiałów szkoleniowych z zakresu organizacji pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie skutki w VAT wywoła sprzedaż nieruchomości, która jest podnajmowana przez spółkę klientowi zewnętrznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki jest najkorzystniejszy sposób opodatkowania działalności handlu samochodami w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki jest skutek braku ogłoszenia o zawarciu umowy przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów na rzecz domu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć dzień pracy wychowawcy w internacie, w dniu kiedy nie było wychowanków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować w PKPiR zapłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak rozliczać w PKPiR firmę deweloperską?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak udokumentować nabycie przez polskiego podatnika usług niemieckiego biura rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR zlecenie firmie podwykonawczej montażu elementów mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w księdze handlowej ująć operację przekazania prosiąt z działalności do gospodarstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę zakupową z Chin i sprzedażową fakturę uproszczoną na Cypr skoro towar w ogóle nie trafia do naszego magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy należy przyznać dodatek za specjalizację pielęgniarce przybywającej na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto jest upoważniony do obsługi punktów i apteczek pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne