Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przy naszej spółce działa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. W momencie przystąpienia do kasy pracownik wypełnia i podpisuje Deklarację Przystąpienia do PKZP. W jednym z punktów tej Deklaracji znajduje się oświadczenie w brzmieniu: "W razie mojej śmierci wpłacone przeze mnie wkłady członkowskie zapisuję na rzecz .................... nr PESEL, którą to kwotę proszę wypłacić wskazanej osobie po potrąceniu ewentualnego zadłużenia".

Czy w świetle prawa taki zapis jest prawomocny? Czy tak sformułowany zapis, upoważnia PKZP do wypłaty środków wskazanej osobie bez konieczności ustalania spadkobierców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację