Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład wystąpił o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe. Ścieki pochodzą z obszaru tzw. Parku przemysłowego, na którym działa kilka zakładów przemysłowych w oparciu o umowę o sposobie zarządu rzeczą wspólną. Zarząd wspólną siecią wodno-kanalizacyjną powierzono Wnioskującemu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Tylko jeden zakład (nie Wnioskodawca) oczyszcza swoje ścieki.

Czy zakład wnioskujący o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego nie podlegający pod zapis art. 8 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. nie powinien wystąpić dodatkowo o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odbiór ścieków zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 4 pr.wod. od wszystkich zakładów przemysłowych na terenie Parku przemysłowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?