Czy nowy podmiot może zgłosić zamiar rozpoczęcia robót geologicznych informując jednocześnie o zaistniałych zmianach majątkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ administracji geologicznej na żądanie wnioskodawcy zatwierdził projekt robót geologicznych na likwidację otworu wiertniczego z okresem obowiązywania do końca października 2020 r. W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie ww. robót geologicznych, przy czym w międzyczasie majątek poprzedniego wnioskodawcy, w tym i prawo dysponowania nieruchomościami, którymi objęte będą roboty, przeszedł na inny podmiot. Podmiot ten będzie wykonywał roboty geologiczne ujęte w zatwierdzonym projekcie geologicznym. Zgodnie z art. 81 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr.geol. ten, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, jest zobowiązany zgłosić zamiar rozpoczęcia robót geologicznych (...).

Czy nowy podmiot może zgłosić zamiar rozpoczęcia robót informując jednocześnie o zaistniałych zmianach majątkowych, czy wpierw winien wystąpić z wnioskiem o np. przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych?

Na jakiej podstawie prawnej miałoby nastąpić przeniesienie tych praw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX