Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zadania wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny, zgodnie z uchwałą rady gminy realizuje GOPS. Środki na realizację zadania znajdują się w budżecie GOPS i wiąże się to również z m.in. z rozliczaniem usług oraz sprawozdawczością. Wójt Gminy, który jest również mieszkańcem tej gminy, zgodnie z zapisami ustawy od 1 stycznia 2019 roku może złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny dla siebie i żony, ponieważ miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Czy GOPS - jednostka organizacyjna gminy - jest właściwą jednostką do przyjęcia i wydania Karty Dużej Rodziny dla wójta i jego żony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?