Questions and answers

Na jakich kontach wpłacający zaliczkę powinien zaksięgować zapłatę tej zaliczki na poczet przyszłych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób można wyliczyć emisję pyłu z mieszarki betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć rabat na maszyny w trakcie amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować rosyjskiego aktora, który posiada certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób płatność w ratach ma wpływ na odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać składki ZUS, płacone za pracownika oraz pracodawcę, na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać samochód zakupiony w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup inhalatora oraz leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy dowód wpłaty może być podstawą do ujęcia wydatków w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przyznawać dodatek motywacyjny nauczycielom comiesięcznie w różnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy kompensata wierzytelności między spółkami niesie za sobą ryzyko podatkowe w zakresie podatku PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszty przeprowadzonych prac wykończeniowych można rozliczyć w kosztach firmy w dacie sprzedaży domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na podstawie protokołu z wycinki drzewa z lasu można określić ilość drewna możliwego do pozyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy odprawa pośmiertna przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy od zakupu dokumentacji od osoby fizycznej należy odprowadzić podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy polisę można wliczyć jako koszt podatkowy 1/12 w następujących po sobie miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien spisać z pracownikiem umowę dotyczącą użytkowania biletu w przejazdach służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy przejęcie odpowiedzialności przez pracownika nad powierzonym mieniem musi być poświadczone własnoręcznym podpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy przekazanie skopiowanych pozwoleń stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy rusztowania warszawskie są dopuszczone do użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy sprawozdanie za jeden dzień podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy sprzedaż dla zagranicznych osób fizycznych ma być nabijana na kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy świadczenia dla wdowy stanowią przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy urządzenie do spawania laserowego kategorii 4 podlega zgłoszeniu do UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zakupioną skrzynię biegów do samochodu leasingowego należy wprowadzić do ewidencji wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zaliczki za media i fundusz remontowy wnoszone przez właścicieli lokali stanowią przychód podatkowy wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zapłacone zaległe składki ZUS od ubezpieczenia społecznego można odliczyć od dochodu z działalności w roku zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką podać przyczynę rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie mogą być negatywne skutki podatkowe lub bilansowe w sytuacji stosowania uproszczenia w wystawianiu dokumentu PZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie warunku musi spełnić sp. z o.o., aby umożliwić praktyczną naukę zawodu (praktyczne przygotowanie do zawodu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozliczyć kotłownię, która obsługuje budynki inne niż ten, w którym jest posadowiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć przychody z udzielania korepetycji i jak je udokumentować, jeśli korepetycje udzielane mają być uczniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR dotację otrzymaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR niezapłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak zaksięgować zakup autorskich praw majątkowych w spółce dominującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT od usług stałej pomocy prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy należy wpisać do PKPiR prowadzonej metodą uproszczoną wydatek w postaci raty leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy naruszenie warunków umowy stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jakim czasie należy zrekompensować pracownikowi pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób i w którym momencie dokonać korekt wpisów w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość pojazdu i od kiedy należy go amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Michalska Iwona | Aktualne

W którym momencie należy ująć w PKPiR koszt usługi budowlanej, gdy otrzymano tylko duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakiej stawki powinien mieć płacone nauczyciel pedagog za zastępstwo za nauczyciela świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy akcyzę należy ująć w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy brak udziału z powodu choroby w inwentaryzacji zwalnia pracownika z odpowiedzialności materialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dochody funduszu inwestycyjnego są zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest usunięcie drzew z powodu choroby lasu i przywrócenie działki do produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne