Questions and answers

Czy US może pozostawić bez rozpoznania wniosek o umorzenie postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż nieukończonego budynku podlega opodatkowaniu PIT, jeśli od momentu zakupu nie minęło 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przy wynajmie lokalu należy zastosować stawkę VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy moment zakończenia roku obrotowego ma znaczenie dla rozliczenia w VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zarządca obiektu ma obowiązek przeprowadzania deratyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy można amortyzować mieszkanie zakupione na kredyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie warunki techniczne powinna spełniać obudowa ujęcia wód podziemnych przeznaczona do celów gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu udzielenia licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w ramach przeglądu obiektu budowlanego wymagane sa pomiary oświetlenia w pomieszczeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przy sprzedaży udziałów pomiędzy podmiotami powiązanymi niezbędna jest wycena rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozpoznał WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien zarejestrować się do podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaka powinna być sekwencja sygnałów alarmowych nadawanych przez system pożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wykazać w raporcie ZUS RCA wymiar czasu pracy pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie produkty spożywcze można potraktować jako napoje profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zmiana zapisu w umowie dotycząca odsetek ustawowych na odsetki podatkowe jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć podróż pracownika prywatnym samochodem poza miejsce wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ podatkowy może zmienić swoją decyzję bez przesyłania jej organowi odwoławczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien płacić podatek od nieruchomości posadowionej na wydzierżawionym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi są zwolnione od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kurs walutowy stosuje się w przypadku faktur kosztowych w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób dokonać wyceny przedmiotu aportu do spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zamiana wierzytelności na pożyczkę bedzie podlegała PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować nabycie tytułem darowizny pieniędzy od osoby zaliczanej do II grupy podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za usługi transportowe od firmy holenderskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do pasażu handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można zakupić od rolnika ryczałtowego na fakturę VAT RR surowe skóry z lisa i jenotów hodowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od umorzonej części należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy z tytułu pełnienia funkcji prezesa w spółce powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy leasing finansowy maszyny może być zaliczony do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy naliczony VAT powinien zwiększyć wartość środka trwałego w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wartość dotycząca 2010, 2011 i 2012 r. będzie kosztem uzyskania przychodu w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób można zakończyć inwestycję, jeśli zaginęły wszystkie egzemplarze projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać quada osobie fizycznej, obywatelowi Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy kwoty usług powinny zwiększać wartość budynku, czy mogą być bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy usługi alpinizmu przemysłowego mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy strata będzie możliwa do odliczenia w następnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak amortyzować wniesione do spółki aportem autorskie lub pokrewne prawo majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wystawić pracownikowi skierowanie na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość diety przysługującej pracownikowi za czas krajowej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy koszty polisy prezesa opłacane przez spółkę podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne