Questions and answers

Czy udział w ogólnodostępnej imprezie sportowej generuje przychód po stronie uczestników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi projektowania dróg mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku gdy zleceniobiorca nie podejmuje wynagrodzenia powinna zostać dokonana korekta PIT-4?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy wydatki na dowóz pracowników do pracy stanowią koszty pracodawcy i przychody pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki na naprawę dachu można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki związane z korzystaniem ze sprzętu służbowego w trakcie urlopu macierzyńskiego można zliczyć do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wystąpienie z wnioskiem o zmianę kwalifikacji gruntów może wstrzymać rozbiórkę budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy zamawiający może zapłacić współorganizatorowi festiwalu całość wynagrodzenia przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zmiana po stronie zamawiających w umowie na dostawę energii elektrycznej jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak amortyzować kuter rybacki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi świadczone przez pilota samolotów pasażerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie kroki pracodawca może podjąć, aby zapobiec sytuacji nadużywania zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie skutki wywołuje wypłata ryczałtu za używanie prywatnego auta do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki jest system rozliczania 2 dni opieki nad dzieckiem nauczycielom w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki kurs przeliczeniowy zastosować do VAT dla usług ciągłych świadczonych dla podmiotów zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż w systemie VAT marża używanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy liczyć szerokości miejsc postojowych i dróg manewrowych w garażach podziemnych zamkniętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak opodatkować dochód z tytułu sprzedaży mieszkania z garażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo interpretować art. 15 ust. 4b ustawy o CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczać zwrot kosztów dojazdów do pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy mogę odliczyć VAT z faktury za energię?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy plac budowy stanie się zakładem na potrzeby rozliczania podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy spółka może rozliczyć w zeznaniu CIT-8 zapłacony podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto jest upoważniony do wydawania zaświadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Na co zwrócić uwagę przy księgowaniu diet zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej wykazuje się w zeznaniu CIT-8/O?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dokument wystawiony przez spółdzielnię jest dowodem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy kwota wyłudzonej zaliczki może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy materiał, z którego wykonana jest kurtyna na scenie, musi posiadać certyfikat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy możliwe jest wysunięcie poza nieprzekraczalną linię zabudowy podziemnej części budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy można dokonać zmiany decyzji na wytwarzanie odpadów wydanej w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy na wprowadzanie wylotem wód upustowych ze zbiorników wody pitnej należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy od imiennego biletu turystycznego przedłożonego przez pracownika można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony związany z zakupem hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik niebędący czynnym podatnikiem VAT może wystawiać faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pole 9 w świadectwie EUR.1 jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku elektryka przysługuje posiłek regeneracyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spółce przysługuje odliczenie VAT od faktury za usługi rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż lokalu użytkowego będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy udziały spółki cywilnej mogą zostać darowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy utrzymanie oznakowania poziomego w świetle przepisów p.z.p. jest usługą czy robotą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy wydatek, jaki ponosi spółka wnosząca aport w związku z wyceną udziałów stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zostały opracowane Najlepsze Dostępne Techniki - BAT dla branży energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłek pocztowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie dokonywanie "zwrotu" na kartę podarunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje są niezbędne do prowadzenia okresowych szkoleń z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie obowiązki informacyjne do US i innych organów ma spółka z o.o., która posiada oddziały na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki jest wpływ likwidacji fundacji będącej dłużnikiem na prowadzone sądowe postępowanie egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozumieć pojęcie robót budowlanych w przepisach p.z.p. i p.b.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne