Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na uwadze KPA i ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w jakiej formie należy uzupełnić brak podpisu elektronicznego na przesyłce przekazanej na ESP na platformie ePUAP tworzącej akta sprawy?

Czy wzywamy do uzupełnienia podpisu elektronicznego poprzez ponowne przesłania przesyłki z ważnym podpisem elektronicznym?

Czy wzywamy do uzupełnienia podpisu w formie odręcznej na miejscu w urzędzie na wydruku treści dokumentu elektronicznego (w jakiej formie uwierzytelniamy podpis dokumentu elektronicznego jeżeli nie został on podpisany)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?