Questions and answers

Czy rodzice mogą wykonywać zdjęcia i filmować na imprezach szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedawca może sprzedać halę magazynową z opodatkowaniem VAT, jeśli kupił ją bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy szkolenie dla kontrahentów generuje koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy transakcja między spółką, a jej jedynym wspólnikiem ma charakter transakcji między podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy transakcja zbycia udziałów powinna być uwzględniona w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy umowę zlecenia można rozliczać poza działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy usługi udostępniania hali sportowej w celu przeprowadzenia imprez sportowych powinnam opodatkować 8% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wniosek załączony do odwołania do SKO należy traktować jako część odwołania czy jako nowy wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wycinkę drzewa należy uzgodnić z konserwatorem zabytków z uwagi na lokalizację w strefie konserwatorskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej podlega egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wypłacając premię byłym pracownikom należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu oraz ulgę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy w zaliczkach kwartalnych uwzględnia się nadwyżki VAT z poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką amortyzować urządzenie do przygotowania posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować utarg za korzystanie z toalety oraz za korzystanie z automatycznych zabawek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować desery lodowe sprzedawane w kawiarni (bez obsługi kelnerskiej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie elementy powinna zawierać decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie odsetki za zwłokę powinna naliczyć spółka wodociągowa wobec swoich odbiorców w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę zakupu, na której jest materiał i koszt transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną kwotę za zwolnienie poręczyciela z udzielonego poręczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak opodatkować odszkodowanie wypłacone byłem członkowi zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo przeliczać koszty i przychody poniesione w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy ująć noty księgowe wystawione w 2015 r., które zostały zapłacone w roku 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy zaksięgować fakturę za przedmiotowy bilet - w miesiącu zakupu czy w miesiącu rozliczenia delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach trzeba rozliczać na gruncie VAT oddanie urządzenia na złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować odpad, który powstaje podczas czyszczenia nasion?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wierzytelność, jeśli postępowanie upadłościowe jest w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W której deklaracji VAT-7 wykazać import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym miesiącu należy wykazać import usługi dostępu do portalu branżowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie ująć w rozliczeniach premię pieniężną uzyskaną od dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za jaki okres powinno się przyznawać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik, który dokonał sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dodatek za wysługę lat powinien być wliczony do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy do umowy o dzieło na wykonanie utworów muzycznych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma powinna odprowadzić VAT od przekazania sprzętu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy firma wytwarzająca odpady zielone może przekazać je osobom fizycznym w celu kompostowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy gmina powinna wystąpić o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy zmienił się cel korzystania z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy inwestor może dokonywać wpisów do dziennika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy koszty zastępstwa procesowego mogą stanowić koszt podatkowy przy przegranej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury grudniowej w miesiącu jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można wystawić notę korygującą do faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy otrzymanie odszkodowania w kwocie brutto wywołuje w firmie skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT darowizna działki na rzecz członków rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne