Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na podstawie art. 67a o.p. i art. 67b o.p. złożył wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za czerwiec i lipiec 2020 r., powołując się na znaczny spadek dochodów z uwagi na epidemię COVID–19 wskazując, że ulga ma być pomocą publiczną.

Czy w tym przypadku zastosowanie ma rozporządzenie rady ministrów z 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 312 ze zm.), czy na podstawie ordynacji podatkowej można udzielić pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, jeżeli program pomocowy nr SA.57172 nie został jeszcze zatwierdzony przez KE?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?