Jak odnotować fakt ukończenia szkoły przez uczniów przystępujących do egzaminu końcowego ósmoklasisty w drugim terminie? - OpenLEX

Jak odnotować fakt ukończenia szkoły przez uczniów przystępujących do egzaminu końcowego ósmoklasisty w drugim terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole podstawowej dwoje dzieci pisało egzamin ósmoklasisty w drugim terminie. Jak odnotować fakt ukończenia przez nich szkoły: protokół z posiedzenia rady pedagogicznej (uchwała jednoosobowa dyrektora, nauczyciele na urlopie) czy decyzja administracyjna? Czy na posiedzeniu plenarnym ponownie podsumować klasyfikację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX