Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 02.03.2020 r. spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę od osoby fizycznej w walucie EURO w kwocie 62.000 EUR, w umowie pożyczki jest zapis, iż pożyczka powinna zostać przelana jedną transzą, jednak tak się nie stało i pożyczka została przelana w dwóch transzach w EUR, na rachunek bankowy spółki w PLN (nie walutowy) i przewalutowana przez bank, tak więc dnia 03.03.2020 r. na rachunek bankowy wpłynęła kwota 90.361,60 PLN (21.900 EUR), a dnia 05.03.2020 r. wpłynęła kwota 168.219,50 PLN (40.100 EUR). Dodatkowo w umowie pożyczki jest zapis iż oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4% w skali roku. Odsetki należne pożyczkodawcy będą naliczane kwartalnie w okresach odsetkowych, które w każdym roku obowiązywania umowy ustala się następująco: 1. 01.01-31.03 2.01.04-30.06 3.01.07-30.09 4.01.10-31.12, z tym, że pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu uznania na rachunku bankowym spółki kwoty pożyczki inwestycyjnej, a kończy z końcem okresu odsetkowego, w którym nastąpiło udzielenie pożyczki.

Jak pożyczkobiorca powinien ustalić różnice kursowe, który termin jest wiążący (data pożyczki czy data wpływu środków na konto)?

Jak należy wyliczać odsetki, który termin jest wiążący (data pożyczki czy data wpływu środków na konto)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?