Questions and answers

Na jaki okres należy przyznać pomoc na kontynuowanie nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy przyznać prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku utraty dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze w przypadku urodzenia dziecka i spełnienia kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

O ile wydłuża się urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować zużyte baterie litowo-jonowe z samochodów hybrydowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób wspólnik spółki cywilnej powinien rozliczyć refundację składek ZUS uzyskaną z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatek związany z zakupem polisy OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy można wybudować budynek na działce położonej w Obszarze Chronionego Krajobrazu w pasie 100 m od rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2016 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy odpady palet można przekazywać nieodpłatnie osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2016 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy po przetworzeniu odpadów o kodzie 16 01 03 powstaną inne odpady-skruszone opony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zbycie przez gminę gruntu, który niegdyś stanowił drogę, będzie obciążone podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinno być wyposażone stanowisko pracy, gdzie wykonywane jest spawanie blachy "kwasówki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dochody wykazane w informacji IFT-3/IFT-3R należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dodanie nowego miejsca prowadzenia działalności spowoduje zmianę właściwości organu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS można wypłacać po zakończonym urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy grunt zakupiony we współwłasności może stanowić towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy klimatyzator o wartości 3500 zł netto można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych technicznych może wynosić więcej niż 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownicy urlopu wychowawczego w wymiarze kilku dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przy ustalaniu wysokości zasiłku stałego do dochodu rodziny należy wliczyć kwoty zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy spółka, która zmienia adres siedziby firmy, powinna wygasić zezwolenie na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy w pracowni RTG musi zostać zatrudniony fizyk medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wydatki na kurs językowy wspólnika może stanowić koszt spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w związku z zapłatą zaliczki powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy zwolnienie lekarskie pracownika uprawnia do obniżenia podatku w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć rolnik, by móc prowadzić agroturystykę na terenie obszaru chronionego krajobrazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę z ciężarną pracownicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak opodatkować dochód uzyskany ze świadczenia usług dla firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak opodatkować VAT zakup towarów w Czechach, które bezpośrednio trafiają do Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo odliczyć VAT od zakupionego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć import usług z tytułu prowizji za sprowadzenie do kliniki klientów na pobyty lecznicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć WNT, które zostało udokumentowane fakturą z nieprawidłową kwotą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać transakcje zawierane przy pomocy procedury VAT MOSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć nieodliczalny VAT od nabytego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak w PKPiR ująć przychody ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia firmy zakupione z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wygląda procedura aktualizacji danych w umowie z NFZ w przypadku zmiany nazwiska i nazwy podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy OPS może przyznać usługi specjalistyczne dla dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kogo powinna wskazać w składzie rodziny pełnoletnia osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kto wydaje pozwolenie na budowę hangaru na jeden samolot na terenie lotniska cywilnego: starosta czy wojewoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Które usługi są dla potrzeb informacji ORD-U usługami niematerialnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakim wzorze deklaracji VAT-7 należy złożyć w lipcu 2016 r. deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować prywatne mieszkanie, które jest przedmiotem najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób należy interpretować art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy interpretować zasadę bliskości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób wylicza się wymiar urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W którym momencie należy opłacać podatek od nieruchomości od wydzierżawionego gruntu wg maksymalnej stawki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne