Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia w październiku 2020 r., skoro z miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy wynagrodzenie wynosiło średnio 1887,10 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urlop wychowawczy u dwóch pracodawców a rozliczenie składek ZUS. Pracownica zatrudniona w naszym zakładzie pracy w wymiarze 5/8 etatu przebywa od 2.10.2020 r. na urlopie wychowawczym. Z kolei od 1.10.2020 r. przebywa na urlopie wychowawczym w drugim zakładzie pracy, w którym jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Złożyła oświadczenie, że spełnia warunki, aby podlegać ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu przebywania na tym urlopie.

Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia w naszym zakładzie pracy w październiku 2020 r., skoro z miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy wynagrodzenie wynosiło średnio 1887,10 zł?

Który z zakładów pracy rozlicza w danej sytuacji ubezpieczenie zdrowotne pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX