Czy z lekarzem świadczącym usługi medyczne w szpitalu można zawrzeć umowę dotyczącą badań naukowych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 a finansowanych z NCBR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy lekarz, który ma zawartą umowę o świadczenie usług medycznych w szpitalu może jednocześnie zawrzeć z tym samym szpitalem umowę o pracę dotyczącą realizacji projektu badawczego, czyli badan naukowych związanych z przeciwdziałaniem COVID, finansowanym z NCBR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX