Czy organ nadzoru budowlanego przy pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ma obowiązek żądać potwierdzenia odbioru urządzeń wodnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ nadzoru budowlanego przy pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ma obowiązek żądać potwierdzenia odbioru urządzeń wodnych tj. wylotu kanału deszczowego do rowu i odbioru rowu do odprowadzenia wód opadowych?

Jakich dokumentów należy zażądać od inwestora, który dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym, a rów i kanały nie zostały wykonane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX