Czy pracodawca musi przyjąć do pracy pracownika, który zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywa w więzieniu. Po miesiącu nieobecności wysłane zostało do niego pismo rozwiązujące umowę na podstawie art. 53 par. 1 pkt 2 k.p. Pracodawca nie ma jeszcze zwrotki tego pisma. W międzyczasie pracownik wyszedł z więzienia i przyszedł do firmy zgłaszając swą gotowość do pracy. Za czas nieobecności miał wstawioną nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. Pracownikowi zależy żeby podjąć zatrudnienie, chce wypisać urlop bezpłatny na swą nieobecność.

Czy pracodawca ma obowiązek przyjąć go z powrotem do pracy?

Czy można się przychylić do takiej zmiany tytułu nieobecności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access