Czy organ może wydać decyzję zamienną, gdy na obecnym etapie budynki nie stanowią jednej bryły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2020 r.

PYTANIE

Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę budynku produkcyjno-magazynowego. W trakcie realizacji wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji zamiennej, która obejmowała budowę budynku biurowego (dodatkowy obiekt na działce). Z dokumentacji wynika, że przyszłościowo obiekt biurowy będzie częścią budynku produkcyjno-magazynowego, ponieważ zmieni się także wielkość budynku produkcyjno-magazynowego.

Czy organ może wydać decyzję zamienną, gdy na obecnym etapie budynki te nie stanowią jednej bryły?

Inwestycja jest realizowana na terenie objętym planem miejscowym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX