Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi młodocianemu w związku z zawieszeniem praktycznych zajęć, jeśli przebywa on jednocześnie na zwolnieniu lekarskim?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Młodociany jest zatrudniony w ramach wykonywania praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego. W okresie od 26.10.2020 do 8.11.2020 r. zostały zawieszone zajęcia praktyczne realizowane u pracodawcy. Młodociany od 20.10.2020 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim z uwagi na złamaną rękę.

Czy naliczając wynagrodzenie dla młodocianego za okres od 26.10.2020 do 31.10.2020 r. powinnam uwzględnić zwolnienie lekarskie?

Czy za okres od 26.10.2020 do 31.10.2020 naliczyć 100% należnego wynagrodzenia pomimo, że młodociany za ten okres przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Czy za czas zawieszenia praktycznych zajęć (zawieszenie pracy młodocianego zgodnie z wydanym rozporządzeniem) młodociany zachowuje prawo do 100% należnego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX