Questions and answers

Czy po ustaniu opieki prawnej, czyli osiągnięciu przez małoletniego pełnoletniości zapis na wypadek śmierci traci moc?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy praca wykraczająca poza harmonogramowe godziny pracy pracownika jest zawsze pracą w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy prace polegające na wykonaniu pryzmy oraz rampy dennej należy określić jako regulację wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może odstąpić od przeprowadzenia procedury powypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik odbywający staż z urzędu pracy może skorzystać z urlopu wypoczynkowego już na początku zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik przebywający w podróży służbowej ma prawo do diety za dzień, w którym nie wykonywał pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy ratownicy medyczni poza godzinami pracy mogą używać strojów służbowych zakupionych przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy stan nietrzeźwości pracownika ma wpływ na uznanie zdarzenia za wypadek w drodze z domu do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek powiadomić komornika o przejściu nauczyciela na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki związane z wycinką drzew zwiększają wartość początkową inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy z ZFŚS można finansować zakładową orkiestrę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaka jest definicja klatki schodowej w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jaka powinna być szerokość drogi dostępu do hydrantu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak długo zespół powypadkowy może przedłużać sporządzenie dokumentacji powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie odpady powstaną po zrębakowaniu jednorodnych odpadów o kodach: 17 02 01 oraz 17 01 81?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać placówka wsparcia dziennego, która nie będzie przyjmować dzieci niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku pierwszego zatrudnienia w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy opodatkować usługi elektryczne świadczone w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak obliczyć strefę pożarową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć ryczałt za samą gotowość do świadczenia usług doradczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Na jakich kontach ująć podział kosztów i przychodów konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Na jaki okres należy przyznać pomoc na kontynuowanie nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy przyznać prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku utraty dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze w przypadku urodzenia dziecka i spełnienia kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

O ile wydłuża się urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować zużyte baterie litowo-jonowe z samochodów hybrydowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób wspólnik spółki cywilnej powinien rozliczyć refundację składek ZUS uzyskaną z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatek związany z zakupem polisy OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy można wybudować budynek na działce położonej w Obszarze Chronionego Krajobrazu w pasie 100 m od rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2016 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy odpady palet można przekazywać nieodpłatnie osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2016 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy po przetworzeniu odpadów o kodzie 16 01 03 powstaną inne odpady-skruszone opony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zbycie przez gminę gruntu, który niegdyś stanowił drogę, będzie obciążone podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinno być wyposażone stanowisko pracy, gdzie wykonywane jest spawanie blachy "kwasówki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dochody wykazane w informacji IFT-3/IFT-3R należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dodanie nowego miejsca prowadzenia działalności spowoduje zmianę właściwości organu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS można wypłacać po zakończonym urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy grunt zakupiony we współwłasności może stanowić towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy klimatyzator o wartości 3500 zł netto można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych technicznych może wynosić więcej niż 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownicy urlopu wychowawczego w wymiarze kilku dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przy ustalaniu wysokości zasiłku stałego do dochodu rodziny należy wliczyć kwoty zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy spółka, która zmienia adres siedziby firmy, powinna wygasić zezwolenie na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne