Questions and answers

Czy wydatek związany ze szkoleniem przyszłego pracownika może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto powinien utrzymywać rów melioracji wodnej szczegółowej będący własnością Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy inwentaryzacja stanu lasu stanowi podstawę do naliczenia podatku leśnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy błędne wskazanie organu w skardze na bezczynność stanowi podstawę do odrzucenia skargi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy warunki zabudowy mogą być wydane na rzecz pełnomocnika reprezentującego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy umowę z lekarzem stażystą należy wydłużyć o czas przysługującego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Ile czasu ważny jest kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy budowa kładki widokowej na terenie instytucji publicznej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakiej wielkości powinny być otwory w osłonach na ruchome elementy maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czym jest tymczasowa praca na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może ustalić czy dany rodzaj pracy mieści się w ramach pracy stałej czy dorywczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy podwyższone opłaty roczne z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ulegają przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy wniosek o przesłanie kopii umowy dzierżawy stronie zainteresowanej powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy pracownik, który ma grupę inwalidzką, wychodząc do lekarza musi odrobić godziny zwolnienia w tym samym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy są przeciwwskazania do noszenia przez rolnika obuwia roboczego z podnoskiem metalowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2017 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy na podział lokalu użytkowego wymagana jest uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą podpisać wniosek o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy organ ma podstawy do wstrzymania budowy, jeśli część opisowa projektu budowlanego jest niezgodna z częścią rysunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaki organ wydawał w latach 70. pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jakie okresy nauki i pracy zawodowej można wliczyć pracownikowi obsługi do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób można zwolnić dziecko z uczestnictwa w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak zaksięgować odsetki od pożyczki zaciągniętej od udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy szacować łącznie zamówienia na dostawę środków do uzdatniania wody oraz dezynfekcji ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy możliwa jest cesja umowy o zamówienie publiczne na własną spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy składając ofertę dodatkową, wykonawca może zmienić także inne niż cena kryteria oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Od kiedy pomniejszyć zasiłek stały, jeśli osoba otrzymała zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób wykonawca poświadcza dokumenty za zgodność z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca nie uzupełnił konkretnych parametrów w formularzu ofertowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób składać JEDZ w związku z elektronizacją zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego w celu wprowadzenia go do ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy koszty organizacyjne związane z wydarzeniem kulturalnym podlegają wyłączeniu ze stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy należy żądać uwierzytelnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, przekazanego z sąsiedniego OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaki dokument wykonawca składa na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do amortyzacji budynku w trakcie modernizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy korekta błędu w 2017 r. spowoduje zmiany zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka matka może bez obaw w pierwszym skonsolidowanym bilansie wykazać sporą kwotę w pozycji II?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy każda korespondencja pomiędzy organami administracji publicznej powinna być realizowana w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie będą konsekwencje braku A1 u kierowcy wyjeżdżającego za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przedsiębiorca świadcząc usługi transportowe może wykorzystać samochód niebędący środkiem trwałym firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Od jakiej daty przyznać świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli kobieta spełnia wszystkie przesłanki ustawowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna statutu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy sale dla dzieci w przedszkolu mogą być od strony północnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak często należy wystawiać fakturę w przypadku używania samochodu służbowego do jazd prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne