Questions and answers

Jaki lekarz powinien wystawić zaświadczenie w sprawie jednorazowego świadczenia "Za życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaki przychód pracownika należy wskazać w formularzu ZUS RP-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak podatnik powinien na gruncie VAT rozliczyć świadczoną na rzecz czeskiego kontrahenta usługę programistyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć się rezydent Kanady, który w Polsce otrzymał PIT z ZUS za zmarłą matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć darowiznę nieruchomości, która stanowiła towar handlowy w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup licencji do najnowszej wersji programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszt zajęcia pasa drogowego pod ogródek letni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy należy dokonać korekty VAT w przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wpłaty za proformę 100% wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT od faktury za energię elektryczną otrzymaną przez DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Komu przysługuje zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakich warunkach powinna przejść na emeryturę nauczycielka urodzona w 1955 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Na jaki okres przyznaje się zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać saldo Wn na koncie zobowiązań wobec dostawców z tytułu korekty, nadpłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób czeska spółka powinna dokonać zgłoszenia do VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem religii, któremu cofnięto misję kanoniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć nakłady związane z rozbudową sieci komputerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca w dwóch przetargach deklaruje dysponowanie tym samym personelem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Co rozumieć pod pojęciem "odpady przeznaczone do składowania"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Co zrobić w przypadku nadpłaty świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy 2,5-letnie dziecko przewożone karetką pogotowia powinno siedzieć w foteliku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy budowa urządzenia, tj. przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zabudowy zagrodowej, wymaga wyłączenia gruntów rolnych z produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy do ewidencji środków trwałych można wprowadzić część budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy emerytura z Norwegii podlega pod składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy firma, która zamierza zbierać odpady komunalne, powinna posiadać samochodową wagę najazdową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy inżynier elektroradiologii może wykonywać tę samą pracę w pracowni RTG, co technik elektroradiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy karnet multisport dla osoby współpracującej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy karty MultiSport podlegają składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kilkuczęściowe urządzenia elektroniczne muszą być oznaczone symbolem CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy koszty dojazdu na szkolenie dla bezrobotnych stanowią wydatek strukturalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy kwota czynszu przypadająca na jednego pracownika powinna być oskładkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy legalizacja garażu wybudowanego przed 1995 r. powinna być prowadzona na podstawie art. 49b pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można udzielić pozwolenia na użytkowanie budynku usługowego bez rozprowadzenia instalacji elektrycznej w lokalach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy należy zmienić ogłoszenie, jeśli podano w nim błędny adres zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy na podstawie zgłoszenia można usytuować wolnostojący budynek gospodarczy zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 r.w.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy odsetki od nadpłaty wypłacone przez organ skarbowy stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odzież wydawaną pracownikom w sklepach odzieżowych jako strój służbowy należy traktować jak odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy osoba świadcząca usługi zagospodarowania terenów zielonych i aranżacje ogrodów musi stosować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy osobie, która ma ustalone prawo do emerytury przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy placówka powinna wypłacać zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy z nauczycielką?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przedsięwzięcie polegające na wytwarzaniu oklein wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy przerwanie współpracy z firmą remontującą hotel to "zaniechanie inwestycji" skutkujące koniecznością korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy rodzic może pisemnie upoważnić osobę niepełnoletnią do odbioru jego dziecka z przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne