Czy odsetki wypłacone przez spółkę komandytową stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem wspólnikiem spółki komandytowej (komandytariuszem). Spółka wypracowała w ciągu swojego istnienia 2.000.000 zł kapitału zapasowego. Obecnie chcemy wypłacić cały kapitał zapasowy wszystkim wspólnikom (proporcjonalnie do ich udziału w zysku), a następnie chcemy udzielić jako wspólnicy spółce pożyczki.

Czy odsetki od tak udzielonej pożyczki będą kosztami uzyskania przychodów dla spółki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access