Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przez nowe orzeczenie wydane przez zespół orzekania o niepełnosprawności rozumie się orzeczenie ostateczne, czyli co do zasady orzeczenie, od którego upłynął 14-dniowy termin do wniesienia odwołania do wojewódzkiego zespołu albo orzeczenie, co do którego osoba zrzekła się prawa do odwołania. W tym przypadku dotychczas przyznane świadczenie pielęgnacyjne wygasa z datą, kiedy orzeczenie stało się ostateczne.

Z jaką datą wygasa decyzja, gdy strona odwołuje się do sądu lub nie składa odwołania?

Czy jest to data wydania orzeczenia przez wojewódzki zespół, czy data upływu 30-dniowego terminu na odwołanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?