Który organ jest dzisiaj właściwy do wzruszenia starej decyzji naczelnika gminy z 1980 r. przekazującej nieodpłatnie w zarząd grunt stanowiący własność Skarbu Państwa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ jest dzisiaj właściwy do wzruszenia (art. 155, art. 162 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a.) starej decyzji naczelnika gminy z 1980 r. przekazującej nieodpłatnie w zarząd na rzecz Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych grunt stanowiący własność Skarbu Państwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX