Questions and answers

Czy kontrahent przejęty przez inną spółkę odpowiada za należność z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zakup towarów, który nie będzie transportowany przez Polskę będzie podlegał VAT na jej terytorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie dane osobowe mogą się znaleźć w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy gmina może dokonać sprzedaży telefonów po cenie nabycia na rzecz pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wartości ująć w ewidencji środków trwałych grunt zakupiony od starostwa z bonifikatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy powierzaniu stanowisko wicedyrektora dyrektor szkoły powinien zasięgnąć opinii rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak firma produkująca kosmetyki powinna klasyfikować produkty - odpady, które nie są dopuszczone do sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu przysługującego pracownicy, która urlop wychowawczy wykorzystała już w dwóch częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ojciec dziecka powinien złożyć nowy wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jakie prawa mają dzieci niepełnosprawne przy zapisie do lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa budowy elektrowni, jeśli spółka korzysta z podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy zajęcia z biologii w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w II półroczu w klasie I liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Na jakie konta zaksięgować sprzedaż gwarancji pochodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób można poprawić złożone i zatwierdzone sprawozdanie, do którego dołączono niewłaściwe pliki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Dla kogo split payment będzie obowiązkowy w 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować nagrody w formie voucherów podróżnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może podpisywać świadectwa szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kto może podpisać kartę szkolenia wstępnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielowi, który od 1 lipca zostaje dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczać pracownika, który swoją pracę częściowo wykonuj w Polsce, a częściowo w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić ze składników zmiennych kwotę do ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy placówka oświatowa ma obowiązek zapewnić wychowankom opiekę medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zachodzi podstawa do wydania osobie zaświadczenia o założeniu Niebieskiej karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik pracujący na węźle betoniarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie są konsekwencje niepoinformowania OPS o uzyskanym dochodzie w sprawie zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy skierowanie na wstępne badanie lekarskie i orzeczenie umieszcza się w części B akt osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu od stycznia do sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy odsetki zwiększają wartość początkową środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przed podpisaniem umowy z pracownikiem umowy na wykonywanie telepracy należy sprawdzić osobiście stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy wpłaty dokonywane przez pracodawcę do PPK są obciążeniem o charakterze publicznoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel podczas skróconych lekcji z powodu upałów pracuje krócej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy Zespół Interdyscyplinarny może „korygować” formularz Niebieskiej karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co może zrobić PINB, jeśli otrzymał zgłoszenie, że sąsiednia nieruchomość jest zalewana?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy można odliczać VAT od czynszu i wydatków na wynajęte auto, używane do celów działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy pracodawca musi wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób należy wycenić działkę wywłaszczoną pod drogę publiczną, która ma podwójne przeznaczenie w planie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający w przypadku braku oświadczenia RODO w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne