Questions and answers

Czy uczeń nieklasyfikowany z wielu przedmiotów otrzymuje świadectwo szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy świadczenia dla trenerów wewnętrznych stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy budynek mieszkalny jednorodzinny podlegający przebudowie musi spełniać wszystkie wymogi warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić stawkę godzinową brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak rozliczać koszty przejazdów prywatnym autem pracownika lub członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są przepisy bhp dotyczące przechowywania i użytkowania butli tlenowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dyrektor powinien wyjechać na szkolenie z miejsca pracy czy z miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wytwórca odpadów miał obowiązek wniesienia opłaty rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim miesiącu instytucja kultury powinna z tytułu zwrotu za bilet dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska można sfinansować zawody strzeleckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jakie obowiązki informacyjne ciążą na podatniku, który wypłaca należności na rzecz zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT stosować do usług przeprowadzkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakiej podstawie zwrócić pobrany depozyt ustanowiony jako zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy gdy pracownik zatrudniony jest na stanowisku tokarz, ślusarz, spawacz?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak na drukarce fiskalnej od 1 sierpnia 2019 roku rozdzielać sprzedaż własną i innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy odsetki dyskontowe przysługujące faktorowi są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy faktura WNT na towar w Niemczech bez NIP jest prawidłowo wystawiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy uczniowie TEB Edukacja mogą być przyjęcie do bursy jako wychowankowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawką opodatkować sprzedaż mieszkania wykorzystywanego częściowo do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wkład gotówkowy powoduje konieczność sporządzenia dokumentacji CIT-TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel, który otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego może rozpocząć dodatkowy staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki obowiązek rozliczeniowy i sprawozdawczy ciąży na przedszkolu niepublicznym, które otrzymuje darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy linia rozgraniczająca powinna być jednocześnie granicą nowo utworzonej działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy kanister jest opakowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy Osoba Wykwalifikowana w zakładzie farmaceutycznym może być w tej samej spółce członkiem rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu można sprostować oczywistą omyłką?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Który organ powinien przyjąć zgłoszenie przebudowy drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy dobrowolne umorzenie udziałów należy potraktować jako ich odpłatne zbycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto i w jakim momencie powinien informować społecznego inspektora pracy o zdarzeniu wypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w postępowaniu meldunkowym współuczestnictwo formalne powoduje redukcję kilku opłat do jednej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Co zrobić w przypadku nie zgłoszenia się przez pacjenta po odbiór wnioskowanej kopii dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można zapobiec przekształceniu SPZOZ w NZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy bhp przewidują obowiązki dla pracodawcy, który zamierza powierzyć pracownikom rowery do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy na uwagi poszkodowanego pracodawca może odpowiedzieć poza protokołem powypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

W jaki sposób należy weryfikować dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2019 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest zmiana wykonawcy poprzez zbycie części przedsiębiorstwa w trakcie realizowania zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jeśli w podmiocie leczniczym prowadzona jest praktyka lekarska, to kto zapewnia sprzęt i aparaturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne