Czy Starosta powinien odmówić zezwolenia z uwagi na brak przedłożonej zgody współwłaściciela?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta odmówił wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki należącej do gminy. Organ II instancji po wniesionym odwołaniu uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W wyniku ponownej analizy ustalono, że drzewo rośnie w granicy osoby fizycznej. Do dnia dzisiejszego nie przedłożono zgody współwłaściciela drzewa (osoby fizycznej na jego usunięcie) (wezwano wnioskodawcę z art. 50 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. z uwagi na to, że postępowanie było już wszczęte do przedłożenia tej zgody).

Czy Starosta powinien odmówić zezwolenia z uwagi na brak przedłożonej zgody współwłaściciela oraz z uwagi na to, że postępowanie jest już wszczęte?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX