Czy po odwołaniu zastępcy prezydenta miasta należy zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką samorządową – urzędem miejskim. Zastępca prezydenta miasta został zatrudniony w lutym 2020 r. aktem powołania na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę na podstawie zarządzenia prezydenta miasta, zgodnie z art. 26a ust 1 i 3 oraz art. 29 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 68 Kodeks pracy. Nowy prezydent miasta podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska zastępcy prezydenta miasta, które zgodnie z art. 70 k.p. jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Czy w okresie wypowiedzenia możliwe jest lub konieczne zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX