Questions and answers

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z niezapłaconą fakturą stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uczeń klasy VIII, u którego wystąpił regres powinien ukończyć szkołę podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy zasiłki rodzinne (zasiłki z pomocy społecznej) podlegają egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zmienić decyzję zmieniającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenia z FA uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczać leasingowane samochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop osoby niebędącej nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy inwestor musi dokonać rozbiórki, żeby przywrócić obiekt do stanu pierwotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak rozplanować urlop wychowawczy dla nauczyciela na okres 35 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co dzieje się, jeśli ustalony w drodze przetargu dzierżawca stawił się w wyznaczonym terminie i miejscu do zawarcia umów, ale umów nie podpisał?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy są podstawy do uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy opiekę nad uczniami podczas dojazdu do szkoły może sprawować kierowca pojazdu przewożącego uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy temu samemu uczniowi można w roku szkolnym przyznać dwa razy stypendium za wyniki w nauce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy ustalając dochód rodziny do pomocy finansowej należy od niego odjąć kwotę dobrowolnych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy inwestor może od dnia kontroli do chwili otrzymania postanowienia prowadzić roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy należy ustalić koordynację systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dopłacanie przez córkę określonej kwoty do kosztu usług opiekuńczych jest dochodem w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy o opinię do wójta/burmistrza dot. zbierania odpadów należy wystąpić po kontroli WIOŚ i PSP czy przed?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca może zlekceważyć fakt zepsucia się w maszynie urządzenia bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu za nowy okres zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy przenieść decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o warunkach zabudowy z ojca na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób określić powierzchnię nasadzeń zastępczych krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak rozliczyć obowiązek nasadzeń krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości, po kilku latach użytkowania, podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczyciel może wystawić ocenę proponowaną na koniec roku szkolnego niższą od oceny końcoworocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy opieka nad chorym dzieckiem powyżej miesiąca wydłuża staż na wyższy stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak definiować stratę dla potrzeb ustalenia obowiązków dotyczących podmiotów powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel podczas swojej nieobecności może wypisać świadectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy interpretować pojęcie jednostek prowadzących kształcenie zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wymagana jest decyzja środowiskowa dla adaptacji pomieszczenia na prowadzenie działalności zakładu fryzjerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje może mieć wystawianie faktur zbiorczych, które obejmują usługi wykonane na przełomie dwóch miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak naliczyć odsetki składając korektę CIT-8 dotyczącą minionego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za okres pobierania przez pracownika renty chorobowej przysługuje mu urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo księgować w jednostce budżetowej składki i podatki do umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Majchrzak Marcin | Nieaktualne

Czy w postępowaniu na dostawę paliw płynnych kryterium upustu można uznać za kryterium pozacenowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą in minus podmiotowi, który nie prowadzi już działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaka jest różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową przy wykupie samochodu osobowego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać nabycie biletów lotniczych na trasie Polska - Francja od biura podróży z Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne