Czy organ powinien powiadomić Zakład o dokładnym terminie wykonywania pomiarów hałasu? - OpenLEX

Czy organ powinien powiadomić Zakład o dokładnym terminie wykonywania pomiarów hałasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w prowadzonym przez Starostę postępowaniu kontrolnym w trybie art. 115a ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś. w zakładzie produkcyjnym mającym na celu przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie wokół Zakładu, organ powinien powiadomić Zakład o dokładnym terminie wykonywania pomiarów hałasu?

Pomiary hałasu wykonywane będą na dwóch posesjach wokół Zakładu, przez wybraną specjalistyczną firmę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX