Czy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawca nie powinien zwrócić się do Starostwa Powiatowego? - OpenLEX

Czy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawca nie powinien zwrócić się do Starostwa Powiatowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Gminy wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Przekazaniu ma podlegać decyzja wydana przez Starostę. Gmina nie była stroną tego postępowania, a decyzję otrzymała tylko do wiadomości.

Czy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawca nie powinien zwrócić się do Starostwa Powiatowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX