Pytania i odpowiedzi

Czy każdy z nadzorów działających na terenie powiatu jest zobowiązany do złożenia sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy możliwe jest rozbudowanie budynku mieszkalnego zlokalizowanego w granicy działki o ponad 10 m wzdłuż granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy inwestor przed wydaniem pozwolenia na budowę winien uzyskać czasowe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Co powinien zrobić starosta w przypadku, kiedy dostał nieterminowo informację o nasadzeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy starosta może wyłączyć z produkcji rolniczej istniejący budynek mieszkalny w terenach Br-PsIII?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Grecki Wojciech | Nieaktualne

Czy projektantem musi być zawsze architekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2019 r., Słomka Kinga | Nieaktualne

Czy właściciel prywatnego żłobka może być jego dyrektorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny na nieletnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakich sytuacjach przedszkole jest zobowiązane do wypłaty nauczycielowi świadczenia na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy i jakie zdarzenie dyrektor powinien zgłosić do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy wojewodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można opodatkować ryczałtem usługi dorabiania kluczy i prowadzenia punktu lotto?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy określić, czy ksiądz posiada wymagane przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie przepisy regulują zmiany w księdze ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest ustanowienie przez dyrektora szkoły dyżurów międzylekcyjnych w formie rozporządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak wykazać nieobecność pracownika w raporcie ZUS RSA, któremu ZUS odmówił prawa do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy dodatek funkcyjny należy uwzględniać w podstawie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy uczniowie szkoły ponadpodstawowej mogą na zajęcia wychowania fizycznego dojeżdżać własnymi samochodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy faktura ze spotkania pracowników finansowanego z ZFŚS może zawierać opis "pobyt pracowników"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak księgować w PKPiR wynagrodzenia dla pracowników, faktury za paliwo oraz składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie wymagania bhp musi spełniać szkolna stołówka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy nauczyciel przyjęty do pracy do 14 września może rozpocząć staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy zapłata zobowiązania podatkowego lub jego części przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy każdy zabieg fizjoterapeutyczny powinien być odnotowany w dacie wykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy zatrudnianie skazanych może korzystać ze zwolnienia wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy SP ZOZ powinien występować o opinię o celowości inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy tapeta w stołówce pracowniczej powinna spełniać jakieś szczególne wymagania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy uzyskanie stopnia doktora przez nauczyciela powoduje, że można nadać mu stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak prawidłowo zatrudnić nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy wolna krystalicznie krzemionka stanowi czynnik szkodliwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi proporcjonalnie do okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy osoba ze specjalizacją pedagogika społeczno-opiekuńcza ma uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego w formie decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy należy zmienić decyzję, gdy osoba wniosła prośbę o zmianę ilości dni świadczonych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Za jakie miesiące stronie przysługuje prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy pracodawca postępuje prawidłowo w czynnościach związanych z zatrudnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy pracodawca może samodzielnie zmienić termin rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik może pracować bez zezwolenia jako doktorant na pobycie czasowym w celu kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy kobieta ma prawo do wypłaty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz emerytury kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy kasa zapomogowo-pożyczkowa przy DPS powinna być zarejestrowana jako działalność gospodarcza i pod jakim PKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy wypłacić opiekunowi osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wynagrodzenie za sprawowanie opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy, jeśli w terminarzu zjazdów nie ma zajęć, na które wnioskuje wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar etatu ma psycholog zatrudniony w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rada gminy jest zobowiązana podjąć uchwałę stwierdzającą zakończenie działalności przez gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej można nadać cudzoziemcowi numer PESEL, potrzebny do wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2019 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne