Czy do wniosku powinna być załączona nowa decyzja o warunkach zabudowy, z której będzie wynikało, że teren jest przeznaczony na przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R12. Na tym samym terenie firma prowadzi już działalność w zakresie zbierania odpadów. Posiada zezwolenie wydane przez starostę. Dla przedmiotowej działki przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów została wydana decyzja o warunkach zabudowy na przebudowę i rozbudowę istniejących budynków wraz z ich adaptacją na punkt zbierania odpadów złomu metalowego, budowa wagi oraz utwardzenie terenu. Przetwarzanie prowadzone będzie na utwardzonym placu.

Czy do wniosku powinna być załączona nowa decyzja o warunkach zabudowy, z której będzie wynikało, że teren jest przeznaczony na przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX