Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.24.232 | postanowienie z dnia 19 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1997 r.

M.P.1997.23.231 | komunikat z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1997 r.

M.P.1997.23.230 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.1997.23.229 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen detalicznych artykułów żywnościowych w marcu 1997 r.

M.P.1997.23.228 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen skupu zbóż w marcu 1997 r.

M.P.1997.23.227 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1997 r.

M.P.1997.23.226 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1997 r.

M.P.1997.23.225 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1997 r.

M.P.1997.23.223 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie ochrony znaków towarowych.

M.P.1997.23.221 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1997.23.218 | postanowienie z dnia 20 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.23.217 | postanowienie z dnia 20 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.22.214 | postanowienie z dnia 22 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.

M.P.1997.21.212 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

M.P.1997.21.211 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zmiana terminów dni wolnych od pracy w urzędach państwowych w 1997 r.

M.P.1997.21.210 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Finansów.

M.P.1997.21.209 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych.

M.P.1997.21.206 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1997.21.205 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Sposób zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz tryb powoływania tych komisji.

M.P.1997.20.204 t.j. | uchwała z dnia 29 grudnia 1995 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1997.20.201 | postanowienie z dnia 12 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.20.200 | postanowienie z dnia 10 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.20.199 | postanowienie z dnia 5 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.20.198 | postanowienie z dnia 29 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.20.197 | postanowienie z dnia 24 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.19.195 | postanowienie z dnia 30 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.19.194 | postanowienie z dnia 29 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.19.193 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.19.192 | postanowienie z dnia 24 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.19.191 | postanowienie z dnia 15 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1997.19.190 | postanowienie z dnia 15 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.19.189 | postanowienie z dnia 9 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.19.188 | postanowienie z dnia 2 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.19.187 | postanowienie z dnia 20 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.19.186 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.19.185 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.19.184 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1997.19.183 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1997.19.182 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1997.19.181 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1997.19.180 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.19.179 | postanowienie z dnia 16 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.19.178 | postanowienie z dnia 16 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.19.177 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

M.P.1997.18.174 | zarządzenie z dnia 26 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.18.171 | postanowienie z dnia 12 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.18.170 | postanowienie z dnia 7 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.18.169 | postanowienie z dnia 4 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.18.168 | postanowienie z dnia 9 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen detalicznych artykułów żywnościowych w lutym 1997 r.

M.P.1997.17.167 | obwieszczenie z dnia 17 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen skupu zbóż w lutym 1997 r.

M.P.1997.17.166 | obwieszczenie z dnia 17 marca 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1997 r.

M.P.1997.17.165 | obwieszczenie z dnia 17 marca 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1997 r.

M.P.1997.17.164 | obwieszczenie z dnia 17 marca 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1997 r.

M.P.1997.17.162 | obwieszczenie z dnia 14 marca 1997 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

M.P.1997.17.160 | zarządzenie z dnia 11 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1997.17.159 | postanowienie z dnia 21 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1997.16.158 | obwieszczenie z dnia 7 marca 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1996 r.

M.P.1997.16.157 | zarządzenie z dnia 25 lutego 1997 r. | Akt nienormatywny

Zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

M.P.1997.16.155 | zarządzenie z dnia 6 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

M.P.1997.16.154 | zarządzenie z dnia 4 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.16.153 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.16.152 | postanowienie z dnia 17 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.16.151 | postanowienie z dnia 15 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.16.150 | postanowienie z dnia 15 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.16.149 | postanowienie z dnia 10 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny