Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2001.43.699

Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 września 2001 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 214/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Wojewody Łódzkiego odznaczeni zostają:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1.
Olszewski Jerzy Waldemar, 2. Szymańska Liliana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3.
Barasiński Sławomir, 4. Flejszman Halina Teresa, 5. Juryńczyk Jacek Marek, 6. Krasoń Stanisław, 7. Kucharska Róża Anna, 8. Marchewka Zenon, 9. Michałowski Grzegorz, 10. Mirczak Joanna Stanisława, 11. Mular Anna Teresa, 12. Strobin-Pokrzewińska Iwona Elżbieta, 13. Tomtała Małgorzata Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14.
Kaczmarek Lidia Arleta, 15. Klimas Andrzej Michał, 16. Kulińska Maria Jolanta, 17. Marczak Mariusz Jarosław, 18. Muszyńska Jadwiga Elżbieta, 19. Stasiak Mariusz Tomasz, 20. Widyńska Henryka Marianna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21.
Herudziński Eugeniusz, 22. Mękarski Zbigniew Józef, 23. Ryżlak Stanisław, 24. Tulińska Elżbieta Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25.
Korek Marian, 26. Stasiak Mirosław Ryszard, 27. Stemplewski Sławomir Bernard, 28. Szydłowski Antoni Michał, 29. Warmiński Hieronim, 30. Wojtasiak Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31.
Ressel Tomasz Michał.