Treść oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2001.45.740

Akt indywidualny
Wersja od: 14 grudnia 2001 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2001 r.
o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
1)
1 Andrzej Byrt - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, syn Jana, urodzony 20 września 1949 r. w Poznaniu, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy;
2)
Sławomir Cytrycki - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, syn Ryszarda, urodzony 17 grudnia 1951 r. w Łodzi, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
1 Niniejsze oświadczenie uważa się z mocy prawa za niebyłe, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. (M.P.02.58.792).