Official Gazette

Zasady korzystania z częstotliwości radiowych przez straże gminne (miejskie).

M.P.1997.34.326 | zarządzenie z dnia 8 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.34.325 | postanowienie z dnia 19 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Polska polityka handlu zagranicznego.

M.P.1997.34.324 | uchwała z dnia 23 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1997.34.323 | uchwała z dnia 22 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Narodowa Strategia Integracji.

M.P.1997.34.322 | uchwała z dnia 22 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 1997 r.

M.P.1997.33.321 | obwieszczenie z dnia 23 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

M.P.1997.33.319 | zarządzenie z dnia 23 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1997.33.317 | zarządzenie z dnia 22 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1997.33.316 | postanowienie z dnia 27 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów.

M.P.1997.33.315 | postanowienie z dnia 27 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.33.314 | postanowienie z dnia 19 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.33.313 | postanowienie z dnia 28 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.

M.P.1997.32.312 | komunikat z dnia 20 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1997 r.

M.P.1997.32.311 | obwieszczenie z dnia 20 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.32.309 | postanowienie z dnia 18 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.32.308 | postanowienie z dnia 18 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.32.307 | postanowienie z dnia 12 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1997 r.

M.P.1997.31.305 | obwieszczenie z dnia 16 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 1997 r.

M.P.1997.31.304 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen detalicznych artykułów żywnościowych w kwietniu 1997 r.

M.P.1997.31.303 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen skupu zbóż w kwietniu 1997 r.

M.P.1997.31.302 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1997 r.

M.P.1997.31.301 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.

M.P.1997.31.294 | zarządzenie z dnia 15 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym kwartale 1997 r.

M.P.1997.30.293 | obwieszczenie z dnia 12 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.1997.30.292 | obwieszczenie z dnia 7 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.

M.P.1997.30.284 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu.

M.P.1997.30.283 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Jubileusz 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

M.P.1997.30.282 | uchwała z dnia 9 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

M.P.1997.29.277 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

M.P.1997.29.276 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów.

M.P.1997.29.271 | postanowienie z dnia 19 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.29.270 | postanowienie z dnia 6 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.29.269 | postanowienie z dnia 5 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.29.268 | postanowienie z dnia 3 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Czajczyńskiego.

M.P.1997.29.266 | uchwała z dnia 25 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.1997.28.265 | obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wzór karty do głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.

M.P.1997.28.262 | uchwała z dnia 21 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1997.28.258 | postanowienie z dnia 24 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Sposób wystawiania recept.

M.P.1997.27.255 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Obwody głosowania za granicą utworzone dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.

M.P.1997.27.254 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.27.252 | postanowienie z dnia 27 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1997.27.251 | postanowienie z dnia 21 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jana Komornickiego.

M.P.1997.27.250 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Przewóz przesyłek towarowych koleją na bocznice i z bocznic.

M.P.1997.26.249 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przyznawania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.

M.P.1997.26.248 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.26.245 | postanowienie z dnia 12 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1997.26.244 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1997.26.243 | uchwała z dnia 10 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Badania statystyczne dotyczące ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii.

M.P.1997.25.242 | zarządzenie z dnia 14 marca 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.25.241 | postanowienie z dnia 19 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.25.240 | postanowienie z dnia 14 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.25.239 | postanowienie z dnia 5 lutego 1997 r. | Akt indywidualny