Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.1997.15.141 | postanowienie z dnia 17 stycznia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.14.140 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.14.139 | postanowienie z dnia 13 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.14.138 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.14.137 | postanowienie z dnia 11 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.14.136 | postanowienie z dnia 9 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.14.135 | postanowienie z dnia 9 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1997.14.134 | postanowienie z dnia 6 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.14.133 | postanowienie z dnia 4 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.14.132 | postanowienie z dnia 29 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.14.131 | postanowienie z dnia 29 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.14.130 | postanowienie z dnia 27 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.14.129 | postanowienie z dnia 27 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.14.128 | postanowienie z dnia 26 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.14.127 | postanowienie z dnia 20 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.14.126 | postanowienie z dnia 15 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1997.14.125 | postanowienie z dnia 14 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1997.14.124 | postanowienie z dnia 11 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.14.123 | postanowienie z dnia 11 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.14.122 | postanowienie z dnia 11 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.14.121 | postanowienie z dnia 8 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.14.120 | postanowienie z dnia 8 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1997.14.119 | postanowienie z dnia 5 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.14.118 | postanowienie z dnia 16 września 1996 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 1997 r.

M.P.1997.13.117 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1997 r.

M.P.1997.13.116 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady stosowania kursów waluty krajowej do walut obcych dla ustalania wartości celnej.

M.P.1997.13.115 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.

M.P.1997.13.109 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie ogólne na lokatę funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju.

M.P.1997.13.108 | zarządzenie z dnia 24 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

M.P.1997.13.107 | zarządzenie z dnia 12 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1997.13.105 | postanowienie z dnia 17 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.13.104 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.12.103 | postanowienie z dnia 26 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.12.102 | postanowienie z dnia 22 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.101 | postanowienie z dnia 20 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.100 | postanowienie z dnia 14 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.99 | postanowienie z dnia 14 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.98 | postanowienie z dnia 7 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.97 | postanowienie z dnia 5 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.96 | postanowienie z dnia 4 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.95 | postanowienie z dnia 4 listopada 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.12.94 | postanowienie z dnia 31 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.12.93 | postanowienie z dnia 25 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.12.92 | postanowienie z dnia 23 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.91 | postanowienie z dnia 23 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.90 | postanowienie z dnia 11 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.12.89 | postanowienie z dnia 9 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.88 | postanowienie z dnia 2 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.12.87 | postanowienie z dnia 25 września 1996 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.

M.P.1997.11.86 | komunikat z dnia 12 lutego 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji i kwoty zasiłku wychowawczego.

M.P.1997.11.85 | obwieszczenie z dnia 12 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji oraz stawka zasiłku rodzinnego.

M.P.1997.11.84 | obwieszczenie z dnia 12 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1997 r.

M.P.1997.11.82 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1997 r.

M.P.1997.11.80 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 1997 r. | Akt nienormatywny

Obowiązki sprawozdawcze.

M.P.1997.11.78 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 1997 r. | Akt utracił moc

Zrównoważony rozwój terenów górskich i górzystych.

M.P.1997.11.75 | uchwała z dnia 6 lutego 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1996 r. i w drugim półroczu 1996 r.

M.P.1997.9.73 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1996 r. i w czwartym kwartale 1996 r.

M.P.1997.9.72 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 1997 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.9.71 | postanowienie z dnia 31 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.9.70 | postanowienie z dnia 30 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.9.69 | postanowienie z dnia 23 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.9.68 | postanowienie z dnia 16 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.9.67 | postanowienie z dnia 16 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.9.66 | postanowienie z dnia 11 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.9.65 | postanowienie z dnia 9 października 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.9.64 | postanowienie z dnia 20 września 1996 r. | Akt indywidualny

Realny wzrost emerytur i rent w 1996 r.

M.P.1997.8.63 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.1997.8.62 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.1997.7.56 | postanowienie z dnia 16 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.6.53 | postanowienie z dnia 16 września 1996 r. | Akt indywidualny