Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2001.43.684

Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń.

Rej. 197/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i społecznej na rzecz Aeroklubu Konińskiego, za osiągnięcia w działalności na rzecz środowiska lokalnego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Makowski Józef Henryk,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Pera Władysława Zofia,

za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz uchodźców:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Buchholtz Teresa, 4. Lewandowski Krzysztof, 5. Śniegowska Scholastyka Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Firek Janusz Stanisław, 7. Kozłowski Tomasz Kuba, 8. Luboińska-Rutkiewicz Anna Kalina, 9. Paczkowska Jadwiga, 10. Rzeplińska Irena Maria, 11. Wróbel Radosław.