Monitor Polski

M.P.2001.43.687

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 września 2001 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 199/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

obywatelki Stanów Zjednoczonych Ameryki

w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Mikulski Barbara,

za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej, za działalność polonijną

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Tomczykowska Wanda,

obywatel Ukrainy

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Shydlovskyy Anatoily.