Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2001 r. - M.P.2001.41.671 - OpenLEX

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2001 r.

Monitor Polski

M.P.2001.41.671

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2001 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2001 r.

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 i 1370) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w okresie I-III kwartału 2001 r. wyniosło 2.032,76 zł i wzrosło w stosunku do I-III kwartału 2000 r. o 8,0%.