Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2001.45.723

Akt indywidualny
Wersja od: 14 grudnia 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

nr Z. 110-85-2001

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję, z dniem 1 stycznia 2002 r., Pana Michała RADLICKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej.