Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2001.45.729

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 grudnia 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 września 2001 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 222/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowej i dydaktycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ney Roman,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Borowski Edward, 3. Hanausek Tadeusz, 4. Jarominiak Andrzej Marian, 5. Jura Stanisław Jan, 6. Oczoś Kazimierz Emil, 7. Sztaba Kazimierz Stanisław, 8. Żuchowski Adam Roman,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Bujnicki Tadeusz Józef, 10. Chojcan Jan, 11. Czajkowski Gerard Zygfryd, 12. Durlik Ireneusz, 13. Dziadek Stanisław, 14. Filipek Józef Jan, 15. Gruszecki Jan Bronisław, 16. Heflik Wiesław Adam, 17. Henzel Halina, 18. Jarczyk Lucjan Wacław, 19. Jura Czesław Jan, 20. Kalemba Karol Zbigniew, 21. Kida Jan, 22. Kilarski Wincenty Michał, 23. Kisiel Andrzej, 24. Konturek Stanisław Jan, 25. Kopecki Henryk Andrzej, 26. Kostrzewski Janusz, 27. Kowalik Piotr Jan, 28. Krzysztofowicz Anna Zofia, 29. Krzywicka-Blum Ewa Maria, 30. Kucharski Mieczysław, 31. Kurbiel Jerzy Stanisław, 32. Lichorowicz Aleksander Jacek, 33. Liszka Kazimierz Piotr, 34. Miecznik Juliusz, 35. Mierzwiński Henryk Stefan, 36. Otmianowski Tomasz Stanisław, 37. Piasta Jerzy, 38. Pisula Andrzej Brunon, 39. Przybylski Włodzimierz Andrzej, 40. Radowicz Andrzej, 41. Rokicki Eligiusz Stanisław, 42. Rozwadowski Mikołaj, 43. Sławiński Tadeusz Albin, 44. Sołtysik Marian, 45. Ślączka Andrzej Aleksander, 46. Śliwa Joachim Wincenty, 47. Weiss Ireneusz, 48. Zejc Alfred,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

49. Brykalski Andrzej, 50. Bulsiewicz Andrzej Stanisław, 51. Chmielewska Lidia Maria, 52. Dańko Józef Stanisław, 53. Fiałkowski Krzysztof Tadeusz, 54. Gadomski Jerzy Tomasz, 55. Gawęcki Jan Witold, 56. Gawroński Stanisław Waldemar, 57. Granops Marian, 58. Grysa Krzysztof Włodzimierz, 59. Gryziecki Janusz Władysław, 60. Gut Adam Jan, 61. Hupka Jan, 62. Januszewski Bogusław, 63. Juszkiewicz Adam, 64. Kawecka-Jaszcz Kalina Zofia, 65. Kita Aniela, 66. Koćwin-Podsiadła Maria, 67. Kosmol Jan, 68. Kruczalak Kazimierz, 69. Kruk Irena Monika, 70. Kryński Andrzej, 71. Krystek Ryszard, 72. Kulisiewicz Józef Maria, 73. Lubowiecka Teresa Ewa, 74. Meissner Andrzej Józef, 75. Mędrzycka Krystyna Bożena, 76. Michorowski Ryszard, 77. Mika Jerzy, 78. Najbar Jan Franciszek, 79. Nałęcki Krzysztof Roman, 80. Nowakowska Maria, 81. Nowakowska Zofia Helena, 82. Odrobiński Wiesław Kazimierz, 83. Pacholak Eugeniusz Mieczysław, 84. Pietsch Kaja Maria, 85. Porębski Wiesław Michał, 86. Quirini-Popławska Danuta Anna, 87. Roskosz Ryszard, 88. Sadowski Jerzy Stanisław, 89. Sapiecha Krzysztof, 90. Sowa Józef Kazimierz, 91. ks. Stasiak Marian, 92. Stupnicki Romuald, 93. Tracz Wiesława Danuta, 94. Wawrzeńczyk Czesław, 95. Więckowicz Zofia, 96. Winiarska Teresa Maria, 97. o. Zubert Bronisław Jan, 98. Żarski Tadeusz Piotr,

w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju oświaty i szkolnictwa:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

99. Olejniczak Tomasz Roman,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

100. Pielachowski Józef.