Wysokość kwot przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujących w 2002 r.

Monitor Polski

M.P.2001.41.666

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2001 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujących w 2002 r.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 125, poz. 1363 i 1369) ogłasza się, że:
1)
kwota przychodu, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynosi 49.945 zł,
2)
kwota przychodu, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 ustawy powołanej w pkt 1, wynosi 499.460 zł,
3)
wysokość stawek karty podatkowej określa się w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia,
4)
wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy określa się w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Część  I.

Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Lp.Zakres działalnościOznaczenie stawekW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w złotych)

do 5.000ponad 5.000 do 50.000powyżej 50.000
123456
1usługi ślusarskie0279326356
1480520599
2613705801
3768878977
2usługi w zakresie wyrobu i 0201218249
naprawy naczyń blaszanych1384413442
2473520582
3usługi rusznikarskie0141159170
1263310342
4usługi w zakresie 0326356356
złotnictwa - jubilerstwa
- dla ludności1552632632
2829924924
5usługi grawerskie0293326372
1536613692
6usługi w zakresie wyrobu 0263310342
pieczątek1492536613
7usługi pobielania kotłów i 0582582582
naczyń11.1381.1381.138
8usługi kowalskie0141159170
1279326356
2384413442
3423462500
9usługi w zakresie 0293342372
elektromechaniki chłodniczej1536613692
28159311.021
31.0211.1261.225
10usługi w zakresie kotlarstwa0263310342
1473520582
11usługi w zakresie mechaniki 0232263293
maszyn1423454492
2536613692
3646737829
4785893989
12usługi w zakresie mechaniki 0141170188
maszyn i urządzeń rolniczych1293326372
2394432462
3454492536
4500568646
13usługi w zakresie 0170201218
elektromechaniki sprzętu 1384423454
medycznego i laboratoryjnego2492536613
3599676768
14usługi w zakresie mechaniki 0188201232
precyzyjnej1384413442
2473520582
3552632705
15usługi w zakresie mechaniki 0188201232
maszyn biurowych1394432462
16usługi w zakresie wyrobu i 0232263293
naprawy wag1442480520
17usługi zegarmistrzowskie0141170188
1310342384
2403442473
3462512568
18usługi w zakresie 0413442480
antykorozyjnego 1801910998
zabezpieczania pojazdów21.1491.2611.386
31.4691.6811.894
19usługi w zakresie mycia oraz 0249279310
smarowania samochodów i1473520582
motocykli oraz inne usługi 2632724815
niezwiązane z ich naprawą38299541.034
49541.0561.149
51.1121.2251.341
20usługi w zakresie 0310342384
elektromechaniki, z 1552646724
wyjątkiem dźwigowej,28159401.021
chłodniczej i pojazdowej39771.0671.171
21naprawa i konserwacja 0201232263
urządzeń elektronicznych1413442480
2512582662
22usługi w zakresie tele- i 0201218249
radiomechaniki1394432462
2492536613
3646737829
4785893989
23usługi w zakresie 0403403403
bieżnikowania opon1692692692
2924924924
31.0451.0451.045
24usługi wulkanizatorskie, z 0279326356
wyjątkiem bieżnikowania opon1492536613
2692801893
38619661.056
25szklarstwo*0249249249
1480480480
2613613613
3737737737
26witrażownictwo*0188201232
1384423454
2473520582
3480613692
27usługi stolarskie, z 0249279310
wyjątkiem wyrobu trumien1442480520
2582662752
3737829940
28kołodziejstwo*0188188188
1372372372
2454454454
29usługi w zakresie 0159188201
pozłotnictwa1326372403
2413442480
3454492536
30usługi tapicerskie0170201218
1384423454
2480520599
3552646724
31bednarstwo*0126126126
1263263263
2356356356
32koszykarstwo*0310310356
1705705705
2998998998
33wytwarzanie mioteł, wyrobów 0170170170
z gałęzi i słomy*1372372372
34gręplarstwo*095109126
1249279310
2326372403
35kilimiarstwo*0218218218
1442442442
2552552552
36koronkarstwo, z wyjątkiem 0109109109
maszynowego*1249249249
37usługi hafciarskie0159170170
1310342342
2413442442
3473512512
4512568568
38dziewiarstwo na drutach i 0646464
szydełkach*1170170170
2232232232
39repasacja pończoch0646464
1170170170
40usługi w zakresie 0109126141
bieliźniarstwa1263293326
2356394423
41usługi w zakresie 0109126141
gorseciarstwa1263293326
2356394423
42czapnictwo i kapelusznictwo 0170170170
męskie*1342342342
2432432432
43modniarstwo*0188188188
1372372372
2462462462
44usługi krawieckie095109126
1201232263
2326372403
3413442480
4442480520
5500568646
45cerowanie i naprawa odzieży, 0646464
obciąganie guzików, 1141159170
okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie2188201232
46usługi w zakresie 0218249249
kożuszkarstwa1442480480
2582662662
3768861861
47cholewkarstwo*0141141141
1310310310
2413413413
48szewstwo miarowe0159188201
1356394423
2442480520
3500552632
49szewstwo ortopedyczne*0109126141
1279326356
2384413442
3442480520
50szewstwo naprawkowe08095109
1201218249
2279326356
51odświeżanie i renowacja 0159188201
wyrobów skórzanych i 1310342384
futrzarskich, z wyjątkiem 2413442480
mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich3462512568
52usługi w zakresie 0232263293
mechanicznego czyszczenia i 1423462500
farbowania wyrobów futrzarskich2536613692
53usługi w zakresie 0232263263
kuśnierstwa1454492492
2613692692
3785878878
54rymarstwo, z wyjątkiem 0109126141
produkcji plandek*1249279326
2342384413
55rękawicznictwo - wyrób 0170170170
rękawiczek skórzanych i 1342342342
skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*2432432432
56młynarstwo*0959595
1170170170
2249249249
57przemiał i przerób zbóż w 0646464
wiatrakach oraz śrutowanie 1808080
zboża*2126126126
58wytwarzanie waty z cukru*, 0648080
prażenie kukurydzy*1159170170
59usługi w zakresie 0170201218
introligatorstwa1384413442
2473520582
60usługi w zakresie lutnictwa0141159170
1263310342
2384413442
61usługi w zakresie 0170201218
organmistrzostwa1342384413
2432473512
62usługowy wyrób i naprawa 0141170188
instrumentów dętych1293326372
2394432462
63usługowy wyrób i naprawa 0170201218
instrumentów perkusyjnych1342384413
2423462500
64usługowy wyrób i naprawa 0141170188
instrumentów harmoniowych i 1310342384
fortepianowych2413442480
65usługowy wyrób i naprawa 0170201218
instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych1372403432
66ortopedyka*0808095
1170201218
2263293326
3293326372
67usługi w zakresie 0201201201
lakiernictwa1423423423
68usługowe wytwarzanie szyldów0170201218
1384413442
2473520582
69konserwacja i naprawa 0188201232
przedmiotów zabytkowych i 1384413442
artystycznych2473520582
3552646724
70usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, 0249279310
ciesielskich, dekarskich,
posadzkarskich, malarskich,1423454492
związanych z wykładaniem i 2582662752
tapetowaniem ścian, 38159241.021
izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych49541.0451.149
- dla ludności51.1021.2181.330
71usługi w zakresie 0188201232
sztukatorstwa
- dla ludności1326372403
2432473512
3512582662
72usługi w zakresie 0249279310
odgrzybiania budynków
- dla ludności1423454492
73usługi w zakresie 0188201232
cyklinowania
- dla ludności1384413442
74usługi w zakresie zduństwa0188201218
- dla ludności
1356394423
2454492536
3582662752
75usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 0326372403
wodnokanalizacyjnych,
gazowych, elektrycznych i 1582662752
osprzętu elektrycznego28619661.055
- dla ludności31.0211.1381.240
76studniarstwo, z wyjątkiem 0310310310
wiercenia studni o
głębokości ponad 30 m1394394394
- dla ludności2768768768
77obsługa maszynowa produkcji 0326326326
rolniczej i ogrodniczej1536536536
2785785785
3966966966
78usługi zwalczania szkodników 0170170170
roślin i zwierząt1356356356
79usługi utrzymania i 0279279279
pielęgnacji zwierząt1500500500
z czego

usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

218218218
80usługi w zakresie prania, 0201218249
prasowania i prężenia 1384423454
firanek2480520599
81usługi w zakresie maglowania08095109
1201218249
2263310342
82usługi w zakresie 0188201232
chemicznego czyszczenia i 1372403432
farbowania, z wyjątkiem 2454492536
czyszczenia i farbowania 3552568646
wyrobów futrzarskich4582646724
83pranie pierza i puchu0141170188
1310342384
2413442480
84kominiarstwo0126141159
1293326372
2394432462
85usługi odkażania, tępienia 0232263293
owadów i odszczurzania1454492536
2599676768
86usługi fryzjerskie dla 095109126
kobiet i dziewcząt1249279310
2342384413
3413442480
4442480520
5536613692
87usługi fryzjerskie dla 09595109
mężczyzn i chłopców1201232263
2310342384
3384413442
4394432462
5492536613
88usługi kosmetyczne095109126
1249279310
2356394423
3423462500
4454492536
5492536613
89manicure, pedicure0648080
1159170170
2188201232
3263310342
4293326372
5394432462
90usługi fotograficzne:0423462500
świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)
18299401.021
21.0801.1941.308
31.2181.3471.500
usługi pozostałe0170201218
1372403432
2454492536
3512582662
4582676750
91wyświetlanie rysunków, 0384413442
planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii1737829940
92sprzątanie wnętrz0170201218
1342384413
2432473512
93ważenie osób0484848
94usługi w zakresie radiestezji0959595
95usługi świadczone w gospodarstwach domowych0170201218
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy.

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego,

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70 - 76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 48.000 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp.Parkingi o liczbie stanowiskStawka
123
1 do 1405 zł od każdego stanowiska
2powyżej 140 do 180700 zł + 7,50 zł od każdego stanowiska powyżej 140
3powyżej 1801.000 zł + 8,80 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Część  II.

Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp.Usługi w zakresie handlu detalicznegoW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5.000ponad do 5.000 50.000powyżej 50.000
oddooddooddo
123456789
1żywnością, w tym 0279423384520423662
owocami i warzywami,1384520423662520846
napojami i wyrobami2423668520846662966
tytoniowymi35208466629668911.203
2kwiatami0384520423662520846
1423662520846662966
25208466629668911.203
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 22.12, 22.13), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU 22.22.13-00.20 ex), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU 25.22.11 ex, 25.22.12 ex), zapałek (PKWiU 36.63.63-00), zapalniczek (PKWiU 36.63.61-10, 36.63.62-30) i papieru toaletowego (PKWiU 21.22.11-10).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU 36.63.76-50, 36.63.76-90), nasion roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.23-00.10), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.21-00.33), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU 01.12.22-00.2, 01.12.22-00.30), świec i zniczy (PKWiU 36.63.75-00.1, 36.63.75-00.30), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

5. Wyróżnik "ex", o którym mowa w ust.3, oznacza, że zakres dopuszczonych do sprzedaży wyrobów jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Cęść  III.

Usługi w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp.Działalność handlowa w zakresie obnośnej i W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
obwoźnej sprzedaży detalicznejdo 5.000ponad 5.000 do 50.000powyżej 50.000
oddooddooddo
123456789
1artykułów03848464239665201.577
nieżywnościowych14239665201.5776622.334
25121.2037072.1188913.098
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część  IV.

Gastronomia

Lp.Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholuOznaczenie stawekWysokość stawki

w zł

1234
1w zakresie sprzedaży lodów z automatów0372 - 492
1492 - 646
2582 - 737
3676 - 829
4910 - 1.068
2w zakresie pozostałej działalności 0310 - 432
gastronomicznej1432 - 599
2512 - 676
3613 - 768
4826 - 1.009
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część  V.

Usługi transportowe

Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 25.000ponad 25.000 do 100.000ponad 100.000 do 500.000powyżej 500.000
123456
1Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób160167181195
2Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków240263285316
3Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej99999999
4Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym110110110110
z czego:

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

48 - 8048 - 8048 - 8048 - 80
Objaśnienia:

1. Stawki określone pod lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone pod lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone pod lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nie-przekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część  VI.

Usługi rozrywkowe

Lp.Rodzaj świadczonych usługLiczba urządzeń (samochodów)Stawka
1234
1Automaty zręcznościowe, do 232,50 zł od każdego urządzenia
na których nie są prowadzone gry o wygrane powyżej 2 do 465 zł + 76,20 zł od każdego urządzenia ponad 2
pieniężne lub rzeczowe (bilardy powyżej 4 do 6217,40 zł + 93,70 zł od każdego urządzenia ponad 4
elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry powyżej 6 do 8404,80 zł + 99,90 zł od każdego urządzenia ponad 6
elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) powyżej 8 do 10604,60 zł + 114,90 zł od każdego urządzenia ponad 8
oraz szafy grającepowyżej 10834,40 zł + 131 zł od każdego urządzenia ponad 10
2Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci
- o liczbie miejsc:
do 161*6,30 zł od każdego miejsca
powyżej 161*100,80 zł + 6,30 zł od każdego miejsca ponad 16
3Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc:
do 241*20,10 zł od każdego miejsca
powyżej 241*482,40 zł + 16,20 zł od każdego miejsca ponad 24
4Imprezy samochodowedo 675 zł od każdego samochodu
(pawilony, tory, miasteczka samochodowe) powyżej 6 do 12450 zł + 117,30 zł od każdego samochodu ponad 6
- o liczbie samochodówpowyżej 12 do 241.153,80 zł + 149,80 zł od każdego samochodu ponad 12
powyżej 242.951,40 zł + 187,30 zł od każdego samochodu ponad 24
5Strzelnice1233,40 zł
2474,50 zł
powyżej 2474,50 zł + 474,50 zł od każdej strzelnicy ponad 2
6Imprezy zręcznościowe inne:
a) rzuty różne, 161,10 zł
tasiemkarnie, tarcze 2153,50 zł
obrotowe3359,60 zł
powyżej 3359,60 zł + 247,30 zł od każdego urządzenia ponad 3
b) siłomierze, bajazzo,do 416,20 zł od każdego urządzenia
bilardy ręcznepowyżej 4 do 664,80 zł + 18,80 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6102,40 zł + 37,50 zł od każdego urządzenia ponad 6
7Huśtawki163,80 zł
(wahadłowe i kołowe)2327,10 zł
powyżej 2327,10 zł + 327,10 zł od każdego urządzenia ponad 2
8Kolejki torowe1*10 zł
9Zjeżdżalnie:
a) zjeżdżalnie "Gigant"1*58,70 zł
b) zjeżdżalnie przewoźne1*38,60 zł
10Imprezy pozostałe:
a) pałac strachów,

labirynt

1*1.176,20 zł
b) ściana emocji1*957,70 zł
c) ściana lalkowa1*327,10 zł
d) głowa medium, pokazy

gadów

1*189,70 zł
e) gabinet złudzeń,

pokazy

iluzjonistyczne

1*81,20 zł
f) gabinet luster1*42,40 zł
g) hipodrom - kuce1*26,20 zł
Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część  VII.

Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp.Rodzaj wykonywanej czynnościW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł)

do 25.000powyżej 25.000
1234
Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:
1do 10 na dobę282299
2do 20 na dobę388409
3do 30 na dobę445-
Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:
4do 50 posiłków na dobę340370
5do 100 posiłków na dobę445491

Część  VIII.

Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.Rodzaj wykonywanego zawoduStawka
123
1Pielęgniarka, położna1,30 zł za każdą godzinę
Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Część  IX.

Wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych

Rodzaj wykonywanego zawoduLiczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
123
Lekarz weterynarii:
a)do 486,30 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96302,40 zł + 7,50 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96662,40 zł
b)-324,70 zł
Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona pod lit. b) dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Część  X.

Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznieStawka
12
do 481,30 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 9662,40 zł + 2,40 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96177,60 zł
Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część  XI.

Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznieStawka
12
do 483,70 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96177,60 zł + 7,50 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96537,60 zł
Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencję ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańcówWysokość stawek
powyżejdow złotych
1.000 319
1.000 2.000 363
2.000 3.000 392
3.000 4.000 428
4.000 5.000 465
5.000 6.000 508
6.000 7.000 552
7.000 8.000 597
8.000 9.000 644
9.00010.000 697
10.00012.000 758
12.00014.000 824
14.00016.000 894
16.00018.000 969
18.00020.0001.048
20.0001.136

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencję ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańcówJeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżejdona terenie gminy lub miasta o liczbiew mieście o liczbie mieszkańców
mieszkańców do 5.000powyżej 5.000 do 50.000powyżej 50.000
wysokość stawek w złotych
1.000102203292
1.000 3.000292307307
3.000 5.000307322336
5.000 8.000312336344
8.00010.000322352361
10.000336361372