Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2001.40.658

Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 196/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), w uznaniu wybitnych zasług w umacnianiu obronności i suwerenności kraju odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Marek Tarczyński.