Kwota zasiłku porodowego.

Monitor Polski

M.P.2001.43.705

Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 2001 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 53, poz. 633 oraz z 2001 r. Nr 99, poz. 1075) ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2001 r. kwota zasiłku porodowego wynosi 409,46 zł.